Sustenabilitate

În ultimii ani, liderii organizațiilor publice și private, din fiecare sector de activitate, au început să acorde o importanță din ce în ce mai mare sustenabilității. Astfel, a sporit preocuparea companiilor ca activitatea pe care o derulează să răspundă nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Pe scurt, companiile sunt mult mai atente ca activitatea lor de zi cu zi să nu dăuneze mediului înconjurător.

Societatile financiare, la rândul lor, s-au aliniat încă de la început acestui demers comun și plasează sustenabilitatea și grija pentru natura în topul priorităților. Iar acest lucru este extrem de important, dacă ne gândim că instituțiile financiare joacă un rol crucial în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, datorită impactului major al acestora asupra societății și a mediului înconjurător.

Acestea au o serie de pârghii prin care pot pot face o diferență reală în viața oamenilor și, de asemenea, asupra mediul înconjurător, fie că este vorba despre acțiunile interne pe care le pot lua în direcția sustenabilității, fie prin acordarea de produse verzi de finanțare, care să susțină investițiile în proiecte prietenoase cu mediul înconjurător.


Sustenabilitatea este, și în cazul ALB România, una dintre prioritățile strategice, cu dorinta de a contribui semnificativ la o dezvoltare economică care să reflecte grija pentru mediu și incluziunea socială.
La ALB ne respectăm angajamentul nostru față de membri și de comunitate.

Proiecte de sustenabilitate ale companiilor membre ALB