Structura organizatorică

Organele de conducere ale Asociației sunt: Adunarea Generală a Asociației, Comitetul Director şi Consiliile de Industrie. Activitatea de zi cu zi a Asociației este gestionată de Secretariatul General al Asociației.

Comitetul Director

Daniela Bodîrcă

Președinte al Comitetului Director, Președinte ALB și Președinte al Consiliului de Leasing
CEO UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.

Florin Bâlcan

Vicepreședinte al Comitetului Director și Președinte al Consiliului Creditului de Consum
Director General Provident Financial Romania IFN S.A.

Liviu Șerban

Membru al Comitetului Director și Vicepreședinte al Consiliului de Leasing
Director General Idea Leasing IFN S.A.

Bob De Man

Membru al Comitetului Director și Vicepreședinte al Consiliului de Leasing
CEO Raiffeisen Leasing IFN S.A.

Gergana Staykova

Membru al Comitetului Director și Vicepreședinte al Consiliului Creditului de Consum
Director General TBI Money IFN S.A.

Sorin Drăgulin

Membru al Comitetului Director și Vicepreședinte al Consiliului Creditului de Consum
CEO UniCredit Consumer Financing IFN S.A.

Comitetul Director al ALB România este organul executiv al Asociației.

El se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni în ședințe ordinare și la cererea oricărui membru al său, în ședințe extraordinare și este format din Președinții și Vicepreședinții Consiliilor de Industrie (Leasing și Credit de Consum).

Președintele Comitetului Director deține și funcția de Președinte al ALB România și, respectiv, Vicepreședintele Comitetului Director este și Vicepreședinte al ALB România.

Comitetul Director este responsabil pentru:

 • punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociației;
 • gestionarea activităților Asociației;
 • pregătirea proiectului Bugetului Anual al Asociației și raportarea cu privire la implementarea acestuia în fața Adunării Generale a Asociației;
 • pregătirea propunerilor privind modificările parțiale ale Bugetului și a propunerilor privind nivelul contribuției anuale datorate de Membrii Asociației, conform Bugetului aprobat;
 • pregătirea Raportului Anual privind activitățile Asociației, pentru a fi luat în discuție și aprobat de Adunarea Generală, incluzând un raport al Secretarului General și situații privind alte activități ale Asociației, conform solicitării Adunării Generale.

Deciziile Comitetului Director sunt executorii și angajează valabil Asociația în relația cu terții.

Comitetul Director este format din 6 membri, avand urmatoarea structura: un Presedinte, un Vicepresedinte si 4 membri.

Nina Puiu

Secretar General al Asociației Societăților Financiare din România

Nina Puiu ocupă funcția de Secretar General al Asociației Societăților Financiare din România din iunie 2018.

Nina Puiu are o experiență de peste 20 de ani în industria financiar-bancară, timp în care a ocupat poziția de Director Financiar și Director General Adjunct în cadrul unei companii de leasing și membru în Consiliul de Administrație în cadrul unei instituții bancare.

Cu experiență în zona executivă a instituțiilor financiare nebancare, Nina reprezintă acum la nivelul Asociației principalele instituții financiare de leasing și de credit de consum din România, aducându-și aportul la promovarea acestora, după cele mai bune practici și conform celor mai înalte standarde de profesionalism.

Nina Puiu este licentiață a Academiei de Studii Economice din București și Membru în numeroase corpuri profesionale financiare.

Secretarul General al Asociației este desemnat de Comitetul Director și își desfașoară activitatea în subordinea Comitetului Director și a Consiliilor de Industrie. Secretarul General asigură comunicarea cu și între Membrii Asociației și este responsabil pentru organizarea ședințelor organelor de conducere ale Asociației, participând totodată la acestea.

De asemenea, Secretarul General:

• coordonează compartimentele specializate ale Asociației și comitetele tehnice în conformitate cu calendarul anual al Asociației și cu agenda de lucru;
• realizează sesiuni de informare periodice punctuale pentru Comitetul Director și Consilii;
• avizează și semnează documentele și corespondența aferentă procesului de susținere a proiectelor Asociației;
• asistă Asociația în relația cu autoritățile de resort naționale și internaționale, cu media și cu alți terți, în acord cu deciziile Comitetului Director și potrivit Planului și Strategiei Asociației.

Adunarea Generală a Asociatiei este organul suprem de coordonare și control a activității ALB România. Adunarea Generală a Asociației este alcatuită din toți Membrii Principali, Membrii Afiliati și Membrii Onorifici ai Asociației. Ea se intrunește cel puțin o dată pe an.

Principalele responsabilități ale Adunării Generale a Asociației sunt:

 • definirea liniilor directoare și a strategiilor generale ale Asociației, aprobarea planurilor, programelor și obiectivelor specifice, la propunerea Comitetului Director și a Consiliilor;
 • aprobarea Situațiilor Financiare Anuale, a Raportului de Audit și a Raportului Anual al Comitetului Director;
 • aprobarea Bugetului Anual de venituri și cheltuieli, bilanțului contabil și Programului Anual;
 • numirea și revocarea membrilor Comitetului Director și ai Consiliilor de Industrie;
 • numirea și revocarea Auditorilor;
 • aprobarea cererilor privind dobândirea calității de membru al Asociatiei;
 • hotărârea cu privire la modificarea statutului de Membru (suspendare, revocare, etc), modificarea Statutului Asociației, deschiderea/înregistrarea de filiale ale Asociației;
 • hotărârea cu privire la dizolvarea/lichidarea Asociației și cu privire la destinația activelor acesteia;
 • hotărârea cu privire la orice alte probleme stabilite în competența sa prin Statut sau prin lege.

Președintele Comitetului Director asigură conducerea generală a Asociației. Totodată, el are obligația de a coordona și mijloci colaborarea între membrii Comitetului, precum și colaborarea Comitetului Director cu membrii Adunării Generale, a Consiliilor și Comitetelor de Specialitate, în scopul păstrarii acestor relații la un nivel eficient și efectiv. Vicepreședintele Comitetului Director exercită drepturile și îndatoririle Președintelui pe durata absenței acestuia.

Președintele și Vicepreședintele Comitetului Director, împreuna sau separat, au dreptul de a reprezenta Asociația în relația cu terții.

Consiliile de Industrie sunt organele de coordonare ale industriei pe care o reprezintă.

Fiecare Consiliu de Industrie se reunește în sesiune ordinară o dată pe lună si în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este necesar.

La nivelul ALB România sunt organizate două Consilii de Industrie:

 • Consiliul de Leasing – care coordonează activitățile specifice industriei de leasing;
 • Consiliul de Credit de Consum – care coordonează activitățile specifice industriei de credit de consum, precum și activitățile instituțiilor de plată, membre ale ALB România.

Consiliile de Industrie decid următoarele:

 • fac propuneri Comitetului Director privind inițierea, participarea și încetarea activităților în domeniul în care își desfașoară activitatea membrii Industriei, în vederea promovării activităților și obiectivelor Industriei pe care o reprezintă și a Asociației în general;
 • aprobă principiile de bază privind structura și funcționarea Comitetelor de Specialitate ale Industriei pe care o reprezintă;
 • propun programe, planuri de dezvoltare și încheierea de acte juridice de interes pentru industria pe care o reprezintă și decid cu privire la organizarea și participarea la evenimente publice de interes pentru Industria pe care o reprezintă.

Comitetele de Specialitate sunt structuri interne consultative, organizate și functionând în subordinea Consiliilor de Industrie, pe diferite domenii de specialitate, precum: Juridic și de Conformitate, Logistic, Risc, Financiar, de Contabilitate, Taxe și Raportare, Marketing și Relații publice și Strategie.

Comitetele de Specialitate se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar. Ele sunt coordonate de un Președinte.

Auditorul Extern supraveghează activitatea financiară a Asociației și informează Adunarea Generală cu privire la toate aspectele pe care le consideră oportune cu privire la controlul financiar al Asociației.

Daniela Bodîrcă

Președinte al Comitetului Director, Președinte ALB și Președinte al Consiliului de Leasing
CEO UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.

Florin Bâlcan

Vicepreședinte al Comitetului Director și Președinte al Consiliului Creditului de Consum
Director General Provident Financial Romania IFN S.A.

Liviu Șerban

Membru al Comitetului Director și Vicepreședinte al Consiliului de Leasing
Director General Idea Leasing IFN S.A.

Bob De Man

Membru al Comitetului Director și Vicepreședinte al Consiliului de Leasing
CEO Raiffeisen Leasing IFN S.A.

Gergana Staykova

Membru al Comitetului Director și Vicepreședinte al Consiliului Creditului de Consum
Director General TBI Money IFN S.A.

Sorin Drăgulin

Membru al Comitetului Director și Vicepreședinte al Consiliului Creditului de Consum
CEO UniCredit Consumer Financing IFN S.A.

Comitetul Director al ALB România este organul executiv al Asociației.

El se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni în ședințe ordinare și la cererea oricărui membru al său, în ședințe extraordinare și este format din Președinții și Vicepreședinții Consiliilor de Industrie (Leasing și Credit de Consum).

Președintele Comitetului Director deține și funcția de Președinte al ALB România și, respectiv, Vicepreședintele Comitetului Director este și Vicepreședinte al ALB România.

Comitetul Director este responsabil pentru:

 • punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociației;
 • gestionarea activităților Asociației;
 • pregătirea proiectului Bugetului Anual al Asociației și raportarea cu privire la implementarea acestuia în fața Adunării Generale a Asociației;
 • pregătirea propunerilor privind modificările parțiale ale Bugetului și a propunerilor privind nivelul contribuției anuale datorate de Membrii Asociației, conform Bugetului aprobat;
 • pregătirea Raportului Anual privind activitățile Asociației, pentru a fi luat în discuție și aprobat de Adunarea Generală, incluzând un raport al Secretarului General și situații privind alte activități ale Asociației, conform solicitării Adunării Generale.

Deciziile Comitetului Director sunt executorii și angajează valabil Asociația în relația cu terții.

Comitetul Director este format din 6 membri, avand urmatoarea structura: un Presedinte, un Vicepresedinte si 4 membri.

Secretarul General al Asociației este desemnat de Comitetul Director și își desfașoară activitatea în subordinea Comitetului Director și a Consiliilor de Industrie. Secretarul General asigură comunicarea cu și între Membrii Asociației și este responsabil pentru organizarea ședințelor organelor de conducere ale Asociației, participând totodată la acestea.

De asemenea, Secretarul General:

 • coordonează compartimentele specializate ale Asociației și comitetele tehnice în conformitate cu calendarul anual al Asociației și cu agenda de lucru;
 • realizează sesiuni de informare periodice punctuale pentru Comitetul Director și Consilii;
 • avizează și semnează documentele și corespondența aferentă procesului de susținere a proiectelor Asociației;
 • asistă Asociația în relația cu autoritățile de resort naționale și internaționale, cu media și cu alți terți, în acord cu deciziile Comitetului Director și potrivit Planului și Strategiei Asociației.

Adunarea Generală a Asociatiei este organul suprem de coordonare și control a activității ALB România. Adunarea Generală a Asociației este alcatuită din toți Membrii Principali, Membrii Afiliati și Membrii Onorifici ai Asociației. Ea se intrunește cel puțin o dată pe an.

Principalele responsabilități ale Adunării Generale a Asociației sunt:

 • definirea liniilor directoare și a strategiilor generale ale Asociației, aprobarea planurilor, programelor și obiectivelor specifice, la propunerea Comitetului Director și a Consiliilor;
 • aprobarea Situațiilor Financiare Anuale, a Raportului de Audit și a Raportului Anual al Comitetului Director;
 • aprobarea Bugetului Anual de venituri și cheltuieli, bilanțului contabil și Programului Anual;
 • numirea și revocarea membrilor Comitetului Director și ai Consiliilor de Industrie;
 • numirea și revocarea Auditorilor;
 • aprobarea cererilor privind dobândirea calității de membru al Asociatiei;
 • hotărârea cu privire la modificarea statutului de Membru (suspendare, revocare, etc), modificarea Statutului Asociației, deschiderea/înregistrarea de filiale ale Asociației;
 • hotărârea cu privire la dizolvarea/lichidarea Asociației și cu privire la destinația activelor acesteia;
 • hotărârea cu privire la orice alte probleme stabilite în competența sa prin Statut sau prin lege.

Președintele Comitetului Director asigură conducerea generală a Asociației. Totodată, el are obligația de a coordona și mijloci colaborarea între membrii Comitetului, precum și colaborarea Comitetului Director cu membrii Adunării Generale, a Consiliilor și Comitetelor de Specialitate, în scopul păstrarii acestor relații la un nivel eficient și efectiv. Vicepreședintele Comitetului Director exercită drepturile și îndatoririle Președintelui pe durata absenței acestuia.

Președintele și Vicepreședintele Comitetului Director, împreuna sau separat, au dreptul de a reprezenta Asociația în relația cu terții.

Consiliile de Industrie sunt organele de coordonare ale industriei pe care o reprezintă.

Fiecare Consiliu de Industrie se reunește în sesiune ordinară o dată pe lună si în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este necesar.

La nivelul ALB România sunt organizate două Consilii de Industrie:

 • Consiliul de Leasing – care coordonează activitățile specifice industriei de leasing;
 • Consiliul de Credit de Consum – care coordonează activitățile specifice industriei de credit de consum, precum și activitățile instituțiilor de plată, membre ale ALB România.

Consiliile de Industrie decid următoarele:

 • fac propuneri Comitetului Director privind inițierea, participarea și încetarea activităților în domeniul în care își desfașoară activitatea membrii Industriei, în vederea promovării activităților și obiectivelor Industriei pe care o reprezintă și a Asociației în general;
 • aprobă principiile de bază privind structura și funcționarea Comitetelor de Specialitate ale Industriei pe care o reprezintă;
 • propun programe, planuri de dezvoltare și încheierea de acte juridice de interes pentru industria pe care o reprezintă și decid cu privire la organizarea și participarea la evenimente publice de interes pentru Industria pe care o reprezintă.

Comitetele de Specialitate sunt structuri interne consultative, organizate și functionând în subordinea Consiliilor de Industrie, pe diferite domenii de specialitate, precum: Juridic și de Conformitate, Logistic, Risc, Financiar, de Contabilitate, Taxe și Raportare, Marketing și Relații publice și Strategie.

Comitetele de Specialitate se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar. Ele sunt coordonate de un Președinte.

Auditorul Extern supraveghează activitatea financiară a Asociației și informează Adunarea Generală cu privire la toate aspectele pe care le consideră oportune cu privire la controlul financiar al Asociației.