Misiunea noastră

ALB România susține și promovează interesele profesionale ale instituțiilor financiare nebancare care operează în industriile de leasing financiar și credit de consum.

Despre noi

Constituită în anul 2004, Asociația a avut ca scop inițial reprezentarea unei singure industrii financiare – industria de leasing bancar – și a fost denumită astfel ALB România, după numele industriei reprezentate.

În prezent, membrii ALB România finanțează în leasing și acordă credite de consum unui număr semnificativ de clienți, persoane fizice și persoane juridice, la nivel național și oferă clienților lor servicii financiare complexe, în calitate de instituții de plată.

Sub umbrela Asociației, se reunesc astăzi profesioniștii din industrii financiare nebancare, pregătiți oricând să găseasca împreuna soluțiile responsabile și corecte pentru a veni în întampinarea nevoilor și asteptărilor clienților lor.

Principiile ALB România sunt:

 • Definirea unei piețe stabile, echilibrate şi responsabile, de furnizare a serviciilor financiare;
 • Asigurarea respectării legislației aplicabile;
 • Onestitatea absolută față de Clienții de servicii financiare nebancare;
 • Respectarea integrală a drepturilor şi obligațiilor părților implicate în procesul de vânzare a produselor şi serviciilor financiare nebancare;
 • Concurența loială între furnizorii de servicii financiare;
 • Lupta de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a fraudelor financiare;
 • Cresterea economică sustenabilă pentru sprijinirea dezvoltării României;
 • ALB România îşi propune să fie o interfaţă onestă şi de încredere între furnizorii acestor servicii şi clienții acestora, autorități, mass-media şi/sau alte organizații profesionale.

Orientări strategice principale

ALB România

 • Reuneşte cele mai mari 26 de instituții financiare nebancare din România (15 companii de leasing şi 11 companii de credit de consum), membrii săi deținând o parte semnificativă din totalul împrumuturilor nebancare din piața de leasing şi credite de consum la nivel de ţară;
 • Membrii ALB România sunt companii mari, respectate şi bine capitalizate, cu principii solide de etică şi guvernanță, parte a unor grupuri financiare internaționale cu tradiție în multe țari în domeniul leasingului şi creditării;
 • Este puntea de legătură între membrii săi în exprimarea intereselor industriei specifice în relația cu autoritățile, cu celelalte asociații profesionale care acționează în aceeași industrie sau în domenii adiacente, dar și cu clienții sau potențialii clienți, persoane fizice sau juridice, ai entităților membre ALB, după caz.

ALB România, în cei 19 ani de existență, şi-a asumat un rol activ în promovarea cresterii PIB şi a bunăstării economice individuale și generale prin promovarea de către membrii săi a creditării sustenabile, creşterea educației financiare şi digitalizarea economiei pornind de la credința ca o piață financiară dezvoltată presupune o dezvoltare pe mai mulți piloni. 

 1. Un mediu economic care să ofere încredere şi care să stimuleze o creştere economică sustenabilă, cu echilibre macroeconomice şi orientare către investiții;
 2. Instituții financiare solide, bine capitalizate care să sprijine economia;
 3. Companii şi persoane fizice cu o doză de încredere crescută, încredere care se traduce în planuri de investiții şi în apetit pentru consum;
 4. Educație financiară atât la nivelul companiilor, cât şi al persoanelor fizice;
 5. Digitalizare.