x` Agenta | ALB - Asociatia Societatilor Financiare din Romania<

Despre Membri

Membrii ALB Romania sunt institutii financiare nebancare cu o reputatie solida in piata serviciilor financiare care asigura aproximativ 90% din totalul creditarii nebancare din Romania si care apartin, in general, unor grupuri financiare prestigioase la nivel international, cu practici comerciale responsabile.

Poate deveni membru al ALB Romania orice institutie financiara nebancara, institutie de plata, institutie de credit si/sau societate de leasing operational.

De la momentul admiterii candidaturii si pentru o perioada de maxim 12 luni, persoana juridica interesata poate deveni Membru Afiliat al Asociatiei. Termenul de 12 luni poate fi diminuat cu 6 luni, la solicitarea expresa a Membrului Afiliat si in baza deciziei emise de Consiliul de Industrie din care face parte Membrul Afiliat.

In calitate de Membru Afiliat, persoana juridica poate beneficia de toate avantajele aderarii la Asociatie si poate participa la Adunarile Generale ale Asociatiei, platind jumatate din contributia datorata de Membrii Principali, dar fara a avea drept de vot si fara a putea fi aleasa ca membru in organele de conducere ale Asociatiei.

Dupa perioada initiala de 12 luni, respective, 6 luni, Membrii Afiliati pot deveni Membrii Principali ai Asociatiei, dobandind astfel drepturi depline in cadrul ALB Romania. Fiecare Membru Principal are dreptul la un vot in Adunarea Generala a Asociatiei si poate fi ales in organele de conducere ale Asociatiei.

Prin decizia organelor sale reprezentative, ALB Romania poate alege Membrii Onorifici din randul persoanelor fizice care sunt persoane publice, oameni de afaceri, oameni de stiinta, diplomati sau persoane din aparatul de stat din Romania sau alte tari care pot contribui la dezvoltarea activitatii serviciilor financiare nebancare si dovedesc prin activitatile pe care le desfasoara ca promoveaza principiile si au aceleasi obiective si scop ca si Asociatia.

Membrii Parteneri ai ALB Romania pot fi acele persoane juridice interesate sa adere la Asociatie pe domenii de interes ale industriilor si in relatie directa cu unul din domeniile Comitetelor de Specialitate ale Asociatiei. Dobandirea calitatii de Membru Partener se poate face pentru un an, cu posibilitatea extinderii acestui termen. Membrii Parteneri nu au drept de vot in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei si nu pot face parte din structurile de conducere ale Asociatiei.

In anul 2021, ALB Romania reprezinta 22 de institutii financiare nebancare care detin calitatea de Membri Principali ai Asociatiei.