Structura Organizatorica

Organele de conducere ale Asociatiei sunt: Adunarea Generala a Asociatiei, Comitetul Director si Consiliile de Industrie.
Activitatea de zi cu zi a Asociatiei este gestionata de Secretarul General al Asociatiei.

Situatiile financiare anuale ale ALB Romania sunt auditate de un Auditor Extern.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI

Adunarea Generala a Asociatiei este organul suprem de coordonare si control a activitatii ALB Romania. Adunarea Generala a Asociatiei este alcatuita din toti Membrii Principali, Membrii Afiliati si Membrii Onorifici ai Asociatiei. Ea se intruneste cel putin o data pe an.

Principalele responsabilitati ale Adunarii Generale a Asociatiei sunt:

 • definirea liniilor directoare si a strategiilor generale ale Asociatiei, aprobarea planurilor, programelor si obiectivelor specifice, la propunerea Comitetului Director si a Consiliilor;
 • aprobarea Situatiilor Financiare Anuale, a Raportului de Audit si a Raportului Anual al Comitetului Director;
 • aprobarea Bugetului Anual de venituri si cheltuieli, bilantului contabil si Programului Anual;
 • numirea si revocarea membrilor Comitetului Director si ai Consiliilor de Industrie;
 • numirea si revocarea Auditorilor;
 • aprobarea cererilor privind dobandirea calitatii de membru al Asociatiei;
 • hotararea cu privire la modificarea statutului de Membru (suspendare, revocare, etc), modificarea Statutului Asociatiei, deschiderea/inregistrarea de filiale ale Asociatiei;
 • hotararea cu privire la dizolvarea/lichidarea Asociatiei si cu privire la destinatia activelor acesteia;
 • hotararea cu privire la orice alte probleme stabilite in competenta sa prin Statut sau prin lege.


COMITETUL DIRECTOR

Comitetul Director al ALB Romania este organul deliberativ şi decizional al Asociatiei. El se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni in sedinte ordinare si la cererea oricarui membru al sau, in sedinte extraordinare si este format din Presedintii si Vicepresedintii Consiliilor de Industrie. Dintre acestia, Presedintele Comitetului Director detine si functia de Presedinte al ALB Romania si, respectiv, Vicepresedintele Comitetului Director este si Vicepresedinte al ALB Romania

Comitetul Director este responsabil pentru:

 • punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei;
 • gestionarea activitatilor Asociatiei;
 • pregatirea proiectului Bugetului Anual al Asociatiei si raportarea cu privire la implementarea acestuia in fata Adunarii Generale a Asociatiei;
 • pregatirea propunerilor privind modificarile partiale ale Bugetului si a propunerilor privind nivelul contributiei anuale datorate de Membrii Asociatiei, conform Bugetului aprobat.
 • Pregatirea Raportului Anual privind activitatile Asociatiei, pentru a fi luat in discutie si aprobat de Adunarea Generala, incluzand un raport al Secretarului General si situatii privind alte activitati ale Asociatiei, conform solicitarii Adunarii Generale.

Deciziile Comitetului Director sunt executorii si angajeaza valabil Asociatia in relatia cu tertii.

PRESEDINTELE ALB ROMANIA. VICEPRESEDINTELE ALB ROMANIA

Presedintele Comitetului Director asigura conducerea generala a Asociatiei. Totodata, el are obligatia de a coordona si mijloci colaborarea intre membrii Comitetului precum si colaborarea Comitetului Director cu membrii Adunarii Generale, a Consiliilor si Comitetelor de Specialitate, in scopul pastrarii acestor relatii la un nivel eficient si efectiv. Vicepresedintele Comitetului Director exercita drepturile si indatoririle Presedintelui pe durata absentei acestuia.

Presedintele si Vicepresedintele Comitetului Director, impreuna sau separat, au dreptul de a reprezenta Asociatia in relatia cu tertii.

CONSILIILE DE INDUSTRIE

Consiliile de Industrie sunt organele de coordonare ale industriei pe care o reprezinta.

Fiecare Consiliu de Industrie se reuneste in sesiune ordinara o data pe luna si in sesiuni extraordinare, ori de cate ori este necesar.

La nivelul ALB Romania sunt organizate doua Consilii de Industrie:

 • Consiliul de Leasing – care coordoneaza activitatile specifice industriei de leasing;
 • Consiliul de Credit de Consum – care coordoneaza activitatile specifice industriei de credit de consum precum si activitatile institutiilor de plata, membre ale ALB Romania.

Consiliile de Industrie decid urmatoarele:

 • fac propuneri Comitetului Director privind initierea, participarea si incetarea activitatilor in domeniul in care isi desfasoara activitatea membrii Industriei, in vederea promovarii activitatilor si obiectivelor Industriei pe care o reprezinta si a Asociatiei in general;
 • aproba principiile de baza privind structura si functionarea Comitetelor de Specialitate ale Industriei pe care o reprezinta;
 • propun programe, planuri de dezvoltare si incheierea de acte juridice de interes pentru industria pe care o reprezinta si decid cu privire la organizarea si participarea la evenimente publice de interes pentru Industria pe care o reprezinta;

COMITETELE DE SPECIALITATE

Comitetele de Specialitate sunt structuri interne consultative, organizate si functionind in subordinea Consiliilor de Industrie, pe diferite de domenii de specialitate, precum: Juridic, Contabilitate si Taxe, Logistic (in subordinea Consiliului de leasing), Risc si Colectare, Conformitate, etc. Comitetele de Specialitate se intrunesc lunar sau ori de cate ori este necesar. Ele sunt coordonate de un Presedinte si de un Vicepresedinte.

SECRETARUL GENERAL

Secretarul General al Asociatiei este desemnat de Comitetul Director si isi desfasoara activitatea in subordinea Comitetului Director si a Consiliilor de Industrie. Secretarul General asigura comunicarea cu si intre Membrii Asociatiei si este responsabil pentru organizarea sedintelor organelor de conducere ale Asociatiei, participand totodata la acestea.

De asemenea, Secretarul General:

 • coordoneaza compartimentele specializate ale Asociatiei si comitetele tehnice in conformitate cu calendarul anual al Asociatiei si cu agenda de lucru,
 • realizeaza sesiuni de informare periodice punctuale pentru Comitetul Director si Consilii;
 • avizeaza si semneaza documentele si corespondenta aferenta procesului de sustinere a proiectelor Asociatiei;
 • asista Asociatia in relatia cu autoritatile de resort nationale si internationale, cu media si cu alti terti, in acord cu deciziile Comitetului Director si potrivit Planului si Strategiei Asociatiei.

AUDITORUL EXTERN

Auditorul Extern supravegheaza activitatea financiara a Asociatiei si informeaza Adunarea Generala cu privire la toate aspectele pe care le considera oportune cu privire la controlul financiar al Asociatiei.