English Version      

Industria de credit de consum

Cod de conduita, principii de creditare responsabila

Industria de leasing

Cod de bune practici

 

"Despre Leasing in Romania"


CUPRINS


1. Cuvint Inainte

2. Leasing-ul in Romania
a. Dinamica pietei leasingului in Romania
b. “Leasingul si piata vehiculelor in perioada 2003– 2006”
c. “Dincolo de leasingul pentru masini”
d. “Aspecte fiscale ale operatiunilor de leasing”
e. “Biroul de Credit – un partener eficient”

3. ALB se prezinta
a. Scurt istoric
b. Comunicate de presa 2006–2004

Analiza cantitativa ai calitativa a pietei leasingului in Romania (grafice ALB)

4. Legislatie:
a. Legea leasingului 287/2006
b. OG 51/1997 republicata, privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
c. OG 28/2006 – Titlul I, privind activitatea de creditare desfasurata de institutiile      financiare nebancare
d. Legea 266/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 28/2006
e. Norme BNR
i. NORMA BNR nr. 2 / 20.04.2006 privind capitalul minim al institutiilor financiare      nebancare
ii. NORMA BNR nr. 3 / 20.04.2006 privind Registrul general, Registrul special si      Registrul de evidenta
iii. NORMA BNR nr. 4 / 20.04.2006 privind procedura de notificare si Inscrierea In      registre a institutiilor financiare nebancare
iv. NORMA BNR n r. 7 / 01.06 2006 privind modificarile In situatia institutiilor      financiare nebancare
v. NORMA BNR nr. 16 / 05.09.2006 privind fondurile proprii ale institutiilor      financiare
vi. NORMA BNR nr. 17 / 05.09.2006 privind supravegherea expunerilor institutiilor      financiare nebancare
vii. NORMA BNR nr. 18 / 05.09.2006 privind organizarea si controlul intern,      administrarea riscurilor semnificative, precum si desfasurarea activitatii de      audit intern a institutiilor financiare nebancare
viii. NORMA BNR nr. 20 / 13.09.2006 de modificare a Normei 10/2005 privind      limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
ix. ORDINUL BNR n r. 2 / 01. 06. 2006 privind modul de organizare si conducere a      contabilitatii si Intocmirea situatiilor financiare de catre institutiile financiare      nebancare
x. ORDINUL BNR n r. 3 / 17.07. 2006 pentru aprobarea modelelor situatiilor      financiare periodice si a normelor metodologice privind Intocmirea si utilizarea      acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare
f. Legea nr. 343 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003      privind Cod fiscal – articole art. 7, art. 8, art 22, art 251, art 256.
  curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro