English Version      

Industria de credit de consum

Cod de conduita, principii de creditare responsabila

Industria de leasing

Cod de bune practici


Membrii Afiliati ai Asociatiei

 

 

Este considerat Membru Afiliat al Asociatiei orice persoana juridica, care este valabil constituita, organizata si functioneaza in conformitate cu legile din Romania si careĀ  indeplineste cumulativ contitiile:
  curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro