Legislatie

 1. Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal al Romaniei
 2. Ordonanta nr. 51/1997 - Privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
 3. Ordonanta nr. 51/2004 - Pentru completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 51 /1997
 4. Ordonanta nr. 21/2005 - Pentru modificarea si completarea Codului Fiscal
 5. Ordonanta nr. 28/2006 - Privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 6. Legea circulatiei pe drumurile publice
 7. Legea nr. 287/2006 - Legea Leasingului
 8. Legea nr. 266/2006 - Pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2007
 9. Legea nr. 343/2006 - Pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 10. Norma nr. 6/2006 - Privind registrul special al institutiilor financiare nebancare
 11. Norma nr. 7/2006 - Privind modificarile in situatia institutiilor financiare nebancare
 12. Norma nr.11/2006 - Privind modificarea si completarea Normelor Metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentul BNR nr. 5/2002  privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
 13. Norma nr.12/2006 pentru modificarea si completarea Normelor BNR nr 11/2003 privind supravegherea pe baza individuala si consolidata a fondurilor proprii
 14. Norma nr. 16/2006 - Privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare
 15. Norma nr. 17/2006 - Privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare
 16. Norma nr. 18/2006 - Privind organizarea si controlul intern , administrarea riscurilor semnificative, precum si desfasurarea activitatiilor de audit intern a institutiilor financiare nebancare
 17. Norma nr. 20/2006 - Pentru modificarea si completarea Normei BNR nr 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate personalor fizice
 18. Norma nr.27/2006  - Pentru modificarea si completarea BNR nr. 4/2006 privind procedura de notificare si inscriere in registre a institutiilor financiare nebancare
 19. Ordin nr. 2/2006 - Privind modul de organizare si conducere a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare de catre institutiile financiare nebancare
 20. Ordin nr. 23/2006 - Privind cererile suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar
 21. Ordin nr. 24/2006 - Privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului BNR nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit
 22. Regulamentul nr. 4/2006 - Privind modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 4/ 2005 privind regimul valutar, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si abrogarea Normei BNR nr. 5/2005 privind autorizarea operatiunilor valutare
 23. Regulament nr. 6/2006 -Privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participanti la tranzactiile cu aceste instrumente
 24. Regulament nr. 8/2006 - Privind standardele de cunoastere a clientelei institutiilor financiare nebancare
 25. Regulament nr. 10/2006 - Privind notificarea sucursalelor institutiilor de credit si a prestarii de servicii in mod direct
 26. Regulamentul nr. 11/2006 -Privind circuitul instrumentelor de plata de debit
 27. Regulament nr. 12/2006 - Pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare
 28. Norma nr. 2/2007 - Pentru modificarea si completarea Normei BNR privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare
 29. Norma nr. 3/2007 - Privind Registrul General,Registrul special si Registrul de evidenta
 30. Norma nr. 4/2007 - Privind criteriile pentru inscrierea in Registrul special a institutiilor financiare nebancare
 31. Norma nr. 5/2007 - Privind modificarea si completarea Normelor Metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentul BNR nr. 5/2002  privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
 32. Norma nr. 8/2007 -Privind modificarea si completarea Normelor Metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentul BNR nr. 5/2002  privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit - Norma nr. 8/2007
 33. Ordin nr. 3/2007 - Pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare
 34. Ordin nr. 4/2007 - Pentru completarea Ordinului BNR nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare de catre institutiile financiare nebancare
 35. Regulament nr . 4/2007 - Privind modificarea si completarea regulamentului BNR nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare
 36. Regulament nr. 5/2007 - Privind modificarea Regulamentului BNR nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
 37. Regulament nr. 1/2008 - Privind transformarea instituţiilor financiare în instituţii de credit
 38. Regulament nr. 2/2008 - Privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origineşi verificarea echivalenţei supravegherii exercitate de autorităţile competentedin state terţe cu cea guvernată de principiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007
 39. Regulament nr. 4/2008 - Privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare
 40. Legea nr. 449/2003(republicata in 05/2008)  - Privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora
 41. Legea nr. 277/2007 - Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 42. Norma nr. 12/2007 - Privind raportarea statistică a activelor şi pasivelor bilanţier ale instituţiilor financiare nebancare
 43. Ordinul nr. 18/2007 (Anexa Ordinului nr. 18/2007) - Pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologic privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare
 44. Precizările din 11.04.2008 - Referitoare la modalitatea de determinare, în cazul unui împrumut subordonat, a sumei incluse în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar în ultimii ani înainte de scadenţă -
 45. Regulament nr. 5/2008 - Privind aprobarea utilizării abordării standard ori a abordării standard alternative, pentru riscul operaţional
 46. OUG nr. 174 din 19.11.2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor
 47. Regulament nr. 2 /20.01.2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
 48. Norma BNR nr. 3 /13.02.2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Nationale a României nr. 4/2008 privind cecul
 49. Norma BNR nr. 4/13.02.2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Nationale a României nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin
 50. Regulament nr. 3/19.03.2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice risc de credit
 51. Norma BNR nr. 5/30.03.2009pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 17/2006 privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare
 52. Deiczia CCR nr 458/31.03.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art.I pct.13 din Legea nr.459/2006
 53. Legean nr. 93/08.04.2009 privind institutiile financiare nebancare >
 54. Norma BNR nr. 6/22.04.2009 pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare
 55. Regulamentul nr. 7/23.04.2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
 56. Regulament nr. 8/12.05 2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare
 57. Hotararea de Guvern nr. 791 / 2010pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 58. Legea nr. 93 din 8 Aprilie 2009privind institutiile financiare nebancare
 59. OUG nr. 54 din 2010privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
 60. Ordinul MMP nr. 457 din 2010 modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.
 61. Ordin nr. 4 din 2010 pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare
 62. Ordin nr. 16 din 2009 privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 63. Ordonanta 50 din 2010 privind contractele de credit pentru consumatori.
 64. OUG 17 din 2009 pentru aplicarea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 65. Regulamentul nr. 28 din 2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor
 66. Regulamentul nr. 2 din 2010 pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare
 67. Regulamentul nr. 5 din 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare
 68. Regulamentul BNR nr. 24/2011 – privind creditele destinate persoanelor fizice;
 69. Regulament BNR nr. 24/2011 - privind creditele destinate persoanelor fizice – Modificari;
 70. Ordin nr. 27 din 27.dec.2011 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
 71. Ordinul BNR nr. 25/2011 privind raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului BNR nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor;
 72. Anexa Ordinul BNR nr 25_2011;
 73. Ordinul nr. 4 din 8 martie 2012 - referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de BNR, altele decât instituţiile de credit.+ Anexa;
 74. Regulament nr. 5 din 8.mar.2012 - privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, + Anexe;
 75. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 24 din 6 iunie 2012 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale ;
 76. Ordonanta de Urgenta nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege;
 77. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule + Anexe.