English version      

Industria de credit de consum

Cod de conduita, principii de creditare responsabila

Industria de leasing

Cod de bune practici

 

A. Structura organizaţională

     “Asociaţia Societaţilor Financiare – ALB Romania “ este o organizaţie non-profit, care îşi propune să-şi desfăşoare activitatea în vederea stabilirii unui mediu de afaceri mai bun şi a unui cadru profesionist pentru piaţa de servicii financiare din România. Membrii Asociaţiei sunt actori binecunoscuţi pe piaţa internă de leasing şi servicii financiare nebancare, reprezentând nume de prestigiu în domeniu. În contextul aderării României la Uniunea Europeană, armonizarea normelor şi a legislaţiei naţionale cu standardele UE reprezintă unul dintre obiectivele ţintă fixate pentru viitorul apropiat.
    Asociaţia a fost înfiinţată în luna martie 2004. Asociaţia este deschisă tuturor companiilor de leasing financiar şi operaţional, precum şi celorlalte servicii financiare nebancare, aşa cum sunt ele definite de legislaţia în vigoare, care îndeplinesc condiţiile statutare de a deveni membri şi îşi exprimă liber dorinţa de a i se alătura.
    Asociaţia este organizată şi coordonată executiv în consilii dedicate fiecărui tip de serviciu reprezentat:

Consiliul Leasingului
Consiliul Creditului de Consum
Consiliul Factoring
Consiliul Creditului Ipotecar
        Fiecare Consiliu are în subordine comitete tehnice de dezbatere:

Comitetul Contabilitate, Fiscalitate şi Convenţia Basel
Comitetul Juridic
Comitetul de Management al Riscului
Comitetul Operaţiuni şi Logistică (dedicat leasingului).

    Asociaţia este reprezentată de Consiliul Director care este format din preşedinţii consiliilor dedicate fiecărui serviciu financiar la care se adaugă ca factor de neutralitate secretarul general. Activitatea Asociaţiei este auditată de un auditor extern şi de un controlor intern externalizat şi agreat de membrii ALB prin decizia Adunării Generale.

    Deciziile statutare ale Asociaţiei se votează în cadrul Adunării Generale a ALB.

  B. Structura profesională

    Principiile Asociaţiei:
Protecţia şi stabilitatea pieţei leasingului financiar şi operaţional precum, şi a serviciilor financiare nebancare prin respectarea principiilor prevenirii riscurilor şi pierderilor, respectarea strictă a legislaţiei aplicabile şi onestitatea absolută către clienţi, vânzători, creditori, acţionari şi companiile de grup;
Respectarea integrală a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate în domeniu şi aplicarea principiilor de competiţie loială;
Creşterea economică pentru sprijinirea dezvoltării României, protecţia mediului pe baza dezvoltării durabile.  

    Obiectivele Asociaţiei:
Promovarea lesingului financiar şi operaţional şi a serviciilor financiare nebancare în general, prin recomandarea celor mai bune practici şi a celor mai înalte standarde de comportament profesional;
Susţinerea şi protejarea intereselor membrilor săi şi a pieţei serviciilor pe care ALB le reprezintă;
Educarea şi dezvoltarea comunităţii de afaceri din domeniul leasingului financiar şi operaţional şi al altor servicii financiare nebancare, în lumina eticii profesionale, reprezentând o interfaţă onestă şi de încredere între comunitatea acestor servicii şi terţe părţi.  

    In vederea atingerii obiectivelor sale Asociaţia:
Acţionează ca un forum pentru discuţii şi decizii implicând toate societăţile de leasing şi alte servicii financiare nebancare;
Transmite informaţiile de afaceri şi alte informaţii conexe care pot fi folositoare pentru membrii săi;
Sugerează recomandări referitoare la proiecte de lege sau alte documente legislative sau de reglementare care au legătură cu obiectivele Asociaţiei;
Susţine comunicarea şi coordonarea cu partenerii de afaceri şi cu autorităţile;
Sprijină interesele membrilor săi şi a autorităţilor, indiferent de nivel.

Activitatea zilnică a Asociaţiei este coordonată de către Secretarul General.

 
  curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro