Conferinta de presa 22 Martie 2005
Comunicat de presa

   Cresterea economica din 2004 s-a resimtit si la nivelul pietei leasingului. Aceasta a cunoscut o dezvoltare semnificativa, confirmând statutul leasingului de produs financiar complementar si competitiv altor produse bancare, capabil sa sprijine dezvoltarea diverselor sectoare ale economiei nationale. In acest context ALB sustine necesitatea reglementarii legislative a pietei leasingului. ALB propune astfel recunoasterea leasingului in categoria produselor financiare si a societarilor de leasing in categoria institutiilor financiare non bancare. O astfel de recunoastere ar aduce de la sine un tratament fiscal si contabil adecvat, dar si necesitatea supravegherii acestei piete in dezvoltare. ALB a propus astfel autoritarilor preluarea responsabilitatilor de supraveghere, autorizare si reglementare de catre Banca Nationala a României.

Constituita în 2004, Asociatia de Leasing si Servicii Financiare NeBancare (ALB) reprezinta societati de leasing subsidiare ale unor banci comerciale cu renume în România si în Europa: Alpha Leasing, BRD Sogelease, BT Leasing Transilvania, Finans Leasing, HVB Leasing, Piraeus Leasing, Raiffeisen Leasing, UniCredit Leasing, Volksbank Leasing. Totalul contractelor semnate în cursul anului precedent însumeaza 544 milioane Euro (18200 contracte), cu 81% mai mult decât totalul sfârsitului de an 2003 (300 milioane Euro – cca. 9000 contracte). Diversitatea finantarilor acordate sectoarelor economiei nationale reiese din faptul ca 26% din totalul finantarilor au vizat echipamentele cu scop industrial, 4% sectorul imobiliar si 70% sectorul transporturilor. În ceea ce priveste aceasta ultima categorie, 54% reprezinta autoturisme, 34% vehicule comerciale grele si 10% vehicule comerciale usoare. Clientii corporativi au atras cea mai mare parte (95%) din totalul finantarilor, urmati de componenta de retail (3%) si de sectorul public (2%). Durata predominanta a contractului de leasing este de 1-3 ani (60 %), urmata de 3 la 5 ani (31%) si de peste 5 ani (9 %).

Precizam ca, în cursul anului 2004, companiile membre ale ALB au efectuat plati catre bugetul general consolidat reprezentând impozite, taxe si contributii sociale de 29,1 milioane euro, aproape dublu anului precedent (15,6 milioane euro). De asemenea, valoarea capitalului subscris de membrii ALB, conform Standardelor Internationale de Contabilitate, este de 19,4 milioane euro iar cea capitalurilor proprii atinge suma de 43,2 milioane Euro.

În ceea ce priveste totalul pietei de leasing din România în anul 2004, un studiu efectuat de Asociatia de Leasing si Servicii Financiare NeBancare releva un total dupa valoare activelor finantate de cca.1,5 miliarde euro. Cea mai mare cota de piata este înregistrata de sectorul companiilor subsidiare ale bancilor cu 50% din total, urmat de sectorul companiilor captive cu 33 % si de sectorul companiilor independente cu 17%. Finantarea echipamentelor industriale a fost asigurata în procent de 91% de companiile subsidiare ale bancilor, fiind urmata de companiile independente cu restul de 9%, in timp ce companiile captive nu finanteaza acest sector. In cazul finantarilor de vehicule, cota companiilor subsidiare ale bancilor este de 41% din total, fiind urmate de companiile captive cu 40% si de companiile independente cu 19%.

ALB estimeaza un volum total al finantarilor la nivelul membrilor sai pentru finele anului 2005 de 806 milioane Euro.Datele de mai sus subliniaza diversitatea pietei de leasing, caracterizata de o crestere sustinuta a volumului finantarilor, cu toate ca piata din România nu este reglementata la nivelul unor definitii clare ale diverselor tipuri de leasing recunoscute prin lege. Asociatia de Leasing si Servicii Financiare NeBancare Secretariatul General